פינוי מושכר

פינוי מושכר

"[…] הליך משפטי מזורז לדיון בתביעות לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו, שמטרתו – הכרעה מהירה ואפקטיבית במחלוקות שעניינן פינוי מושכר. זאת – מתוך הכרת המציאות השיפוטית, וגרירתם של הליכי פינוי משמעה, כי במקרים לא מעטים יישבו שוכרים ללא צדק במושכר שנים על שנים עד להכרעה, ואילו אם יידעו הצדדים את התוצאה בעוד מועד תושג הגינות ראויה לכולי עלמא".[1]

 

תביעה לפינוי מושכר הינה הליך שנועד להתגבר על תופעה רווחת לפיה שוכרי דירות נמנעים מפינוי המושכר במועד שנקבע בהסכם השכירות או שמא במועד בו התבקשו לפנות, תוך שהם מנצלים את האיסור הקיים על בעלי נכסים לעשות דין עצמי כנגד השוכרים (להלן: "הליך הפינוי"). לא זאת בלבד, קיימים מקרים רבים בהם שוכרים מפרים את הסכמי השכירות הפרה יסודית ובוטה ונמנעים מתשלום שכר הדירה, לעיתים משך חודשים, ובעלי הנכסים נותרים ללא תמורה וללא האפשרות לפנותם בכוח סביר אלא כל שנותר בידם הוא לפנות לבית המשפט.

 

הליך הפינוי יהא כנגד דייר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו והוא יוגש על ידי בעל הנכס המשכיר לבית משפט השלום. ההליך ידון בסדר דין מהיר, לאור הצורך בהליך מהיר שייעל ויזרז את פינוי השוכר מהמושכר.

כך למעשה, מהיום שהוגש על ידי בעל הנכס המשכיר כתב תביעה לפינוי מושכר, לשוכר יעמדו 30 ימים להגשת כתב ההגנה מיום המצאת כתב התביעה והדיון בתביעה יתקיים לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה.[2]

 

על מנת שבית המשפט ייטה לקבל את תביעת המשכיר לפינוי המושכר, עליו להוכיח הפרת חוזה או אי פינוי מושכר בתום חוזה. על כן, ולשם היעילות, על בעל הנכס המשכיר לצרף מיד לכתב התביעה את כלל הראיות המצביעות על עילת התביעה כנגד השוכר.

 

יודגש כי תביעה לפינוי מושכר אינה עוסקת בפיצויים ואינה נועדה להשיב את שכר הדירה שלא שולם, למעשה, היא אינה תביעה כספית אלא תביעה לקבלת צו פינוי וסילוק יד של השוכר מהמקרקעין לאור הפרותיו.

 

יוער כי קיימים מקרים בהם גם לאחר קבלת צו פינוי מבית משפט, השוכרים אינם מתפנים מהנכס ועל כן, יש לפעול כנגדם במישורים נוספים לצורך מימוש פסק הדין.

 

כבעל נכס אשר משכיר את קניינו לשוכר, עליך לשים לב שאינך פועל בניגוד לדין ואינך מפעיל כל סעד עצמי כנגד השוכר בכדי שהאחרון לא יצא נשכר בסופו של יום.

 

ככל ונקלעת לסיטואציה בה הינך אובד עצות אל מול שוכר שמפר את הסכם השכירות מולך ופוגע בכיסך, וככל וברצונך לדרוש את פינויו ביעילות המיטבית, בזריזות ובמקצועיות, הנך מוזמן לפנות למשרדנו לצורך מתן ייעוץ וליווי משפטי.

[1] בע"מ 8671-13 פלונית נ' פלוני, פס' יד, [פורסם בנבו] – 2013

[2] תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, סעיף 81

שאלות

נושא המשפט יכול להיות מסובך ומסורבל. ננסה כבר עכשיו לעזור לכם להבין יותר טוב את הנושאים הנשאלים בדרך כלל במשרדינו


תחום המשפט האזרחי מסחרי, מתייחס למעשה לקשת רחבה של תחומי דין ואינו מוגבל לתחום ספציפי. עורכי הדין העוסקים בתחום המשפט האזרחי מסחרי נדרשים להיות בעלי ידע, התמצאות ובקיאות משפטית המתפרשים על קשת רחבה של נושאים משפטיים וסוגיות משפטיות הקשורות בין היתר בסכסוכים כספיים בין אדם לחברו, דיני החוזים, דיני הנזיקין, דיני בנקאות, דיני ביטוח, דיני העבודה, מוסדות הבוררות, גישור, ועוד.


בשלב הקמת התאגיד, נדרשים מייסדיה לקבל ייעוץ משפטי מקדים לעניין הפעילות העתידית של החברה, אופי פעילות החברה, מטרותיה, היקפה וכדו'. בהתאם למאפייני החברה יש לקבוע מהי ההתאגדות המשפטית המתאימה לה ביותר כגון, חברה בע"מ, עמותה רשומה, שותפות רשומה וכיוב'. הליך הקמתה של החברה או התאגיד מתחיל בהליך ייסוד החברה והתקשרות המייסדים בהסכם חוזי מחייב, קביעת מטרותיה של החברה, עריכת תקנון על-פי-דין ורישומה של החברה על נכסיה ברשם החברות.

 

צרו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות